Antalya Mali Müşavir

Serbest Arama
Mükellef Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre

KURUMSAL

HİZMETLERİMİZ
A
- Serbest muhasebecilik mali müşavirlik hizmeti;
3568 sayılı yasa gereği, Gerçek ve Tüzel kişilere ait tesebbüs ve işletmelerin, Genel Kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterleri tutmak, Bilanço, Kar / Zarar Tablosu ve Beyannameleri düzenlemek ve benzeri hizmetleri sunmak.

1 ) Yasal düzenlemelere uygun şekilde muhasebe defterlerini  tutmak.

2 ) Aylık olan kdv ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ,3 er aylık dönemlerde verilen geçici vergi beyannamalerinin hazırlanması yine yıl sonu kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanması ile işletmelerde çalışan personelllerin sigorta işlemleri ile maaş bordolarının hazırlanması.

3 ) Aylık ve 4 aylık sgk bildirgelerinin hazırlanması ve perseonelerin işe giriş ve çıkış işlerimleri ile kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması.

4 ) Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,

5 ) İşletmelerin iç Muhasebe kayıtlarının kontrolü,

6 ) Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programları, muhasebe ve vergi konularında danışmanlık hizmetler

7 ) İşletme bünyesinde çıkarılması alınması gereken belgelerin (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ve Marka ve Patent Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi vb.) temini      hizmetleri.
 

B - Mali Danışmanlık
 

Site Map
KURUMSAL