Antalya Mali Müşavir

Serbest Arama
Mükellef Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre

DANIŞMANLIK

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz
1.   Şirket aylık ve yıllık satış grafiklerinin hazırlanması,karlılık analizleri,fon yönetim tablosunun hazırlanması ve buna benzer şirket mali tablolarının analizleri ve raporlanarak müşterilere sunulması,
2.
  Şirket organizasyonunun ve hukuki yapısının incelenerek, mükellefin içinde bulunduğu sektor ve ekonomideki değişiklikler çerçevesinde gerekli görülen uygulamaların önerilmesi,
3.   Alternatif yatırım alanları hakkında bilgi toplanması ve değerlendirilmesi,
4.   Şirket kuruluşu prosedürlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
5.   Şirket satın alınması, birleşme ve tasfiye işlemlerinde gerekli yasal prosedürlerin takibi ve sonuçlandırılması,
6.   Danışmanlık yapılan kurumların finansal konuların ağırlıklı olduğu toplantılarında danışman sıfatıyla hazır bulunulması
7.  
Kurumsal vergi danışmanlığı;

  • Bireysel vergi danışmanlığı,
  • Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler,
  • Serbest bölgeler,
  • Vergi anlaşmalar,
  • Uluslararası vergi,
  • Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi,
  • Şirketleri ilgilendiren mali konular,
  • Revizyon ve due diligence,
  • Vergi uygulamalarına ilişkin seminerler,

8.   Vergi Uyuşmazlıkları
9.   Uzlaşma,
10. Haciz, tecil, terkin,
11. Vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık,
12. Yönetim Danışmanlığı
13. Muhasebe sistemleri,
14. Bütçe ve bütçe kontrol sistemleri,
15. Maliyet kontrol sistemleri,
16. İç denetim sistemleri,
17. Kurumsal Finans
18. Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmeleri,
19. Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma,
20. Halka açılma,
21. Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları,
22. Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları,
23. Şirket hukuku danışmanlığı,
24. Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de  şube ve irtibat bürosu kuruluşları,
25. Yurtdışında ortaklık, şube ve irtibat bürosu  kuruluşları,
26. Yabancıların çalışma izinleri…

Site Map
DANIŞMANLIK